Unge og arbeidsmarkedet

Publisert:

Hvor mange unge er arbeidsledige og hvor mange er sysselsatt? Hvordan er ungdomsledigheten i Norge sammenlignet med andre land? Er det flere eller færre unge som har deltidsjobb nå enn tidligere?  

Arbeidsledighet blant unge

Skal du se på ledigheten blant unge spesielt, kan du i Arbeidskraftundersøkelsen se på aldersgruppen 15-24 år i både måneds- og kvartalstallene. I kvartalstallene kan du også se på ledighet og utdanningsnivå sammen. Se tabell 11155: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå.

SSB har tall på unge mellom 15-29 år som verken er i jobb eller under utdanning. Se tabell 09858 Personer i alderen 15-29 år som verken er sysselsatt eller under utdanning, etter alder og kjønn. 

Sysselsetting blant unge

Finn tall for sysselsatte i aldersgruppen 15-19 år og 20-24 år i tabell 03781: Sysselsatte, etter kjønn og alder.

Aktuelle artikler og analyser

Tyngre vei inn i arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning, SSB-analyse 18.09.18
Andelen blant lavt utdannede unge, dvs. som ikke har mer utdanning enn ungdomsskolen, som er i arbeid og utdanning, er gått ned fra 74 prosent i 2008 til 64 prosent i dag. Det er nå færre av de jobbene som har vært vanlige blant unge med lav utdanning, og konkurransen om disse jobbene har blitt hardere.

Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren, artikkel 19.06.18
Når sommeren er på topp i juli, er nesten hver femte person i jobb under 25 år. Unge er overrepresentert særlig innen varehandel samt overnattings- og serveringsvirksomhet, men mange jobber også i helse- og sosialtjenester.

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016, rapport, 28.01.2018
Rapporten ser på aldersgruppen 16-34 år og sammenligner tre befolkningsgrupper: innvandrere fra utvalgte regioner, norskfødte med innvandrerforeldre og personer uten innvandringsbakgrunn. 

Arbeidsledighet og sysselsetting blant unge i EU og i verden

Eurostats sider om unge og arbeidsmarkedet. Eurostat er EUs statistikkbyrå. Norge rapporterer til Eurostat. 

OECDs sider om ungdomsledighet i verden. Gode og oversiktlige sider med flere visualiseringer. 

ILOs statistikk for Youth NEET rate som viser unge, mellom 16-24 år, som ikke er i arbeid, utdanning eller trening.

Mer informasjon: 

Se artiklene Arbeidsledighet og sysselsetting og Arbeidsmarkedet i Europa og verden.

startsiden SSB Skole finner du informasjon om SSBs nyhetsbrev for lærere, lenker til god infografikk m.m.

Arbeid3_colourbox

Kontakt