Uendret sykefravær

Publisert:

Det egen- og legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2018 var på 5,8 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste seks årene.

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært stabilt de siste årene, viser sykefraværsstatistikken. Som følge av endringer i måten sykefraværsprosenten beregnes på er nivået noe annerledes enn tidligere, men for å gi en sammenlignbar tidsserie er det beregnet tall tilbake til år 2000 etter ny beregningsmetode. Den nye beregningsmetoden gir bedre sykefraværstall.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
4. kv. 2000 6.45 0.74 5.72
1. kv. 2001 6.50 0.75 5.75
2. kv. 2001 6.61 0.78 5.83
3. kv. 2001 6.84 0.77 6.07
4. kv. 2001 6.79 0.75 6.05
1. kv. 2002 6.83 0.78 6.05
2. kv. 2002 6.93 0.79 6.14
3. kv. 2002 7.07 0.80 6.28
4. kv. 2002 7.27 0.88 6.39
1. kv. 2003 7.29 0.79 6.50
2. kv. 2003 7.47 0.82 6.65
3. kv. 2003 7.54 0.85 6.69
4. kv. 2003 7.51 0.88 6.63
1. kv. 2004 7.25 0.83 6.42
2. kv. 2004 6.91 0.84 6.07
3. kv. 2004 6.00 0.90 5.11
4. kv. 2004 5.86 0.88 4.97
1. kv. 2005 5.98 0.92 5.06
2. kv. 2005 6.03 0.94 5.09
3. kv. 2005 5.99 0.88 5.12
4. kv. 2005 6.19 0.86 5.33
1. kv. 2006 6.39 0.93 5.45
2. kv. 2006 6.32 0.91 5.41
3. kv. 2006 6.29 0.91 5.38
4. kv. 2006 6.23 0.90 5.33
1. kv. 2007 6.07 0.89 5.19
2. kv. 2007 6.14 0.90 5.25
3. kv. 2007 6.26 0.94 5.32
4. kv. 2007 6.30 0.95 5.34
1. kv. 2008 6.38 0.94 5.43
2. kv. 2008 6.42 0.94 5.48
3. kv. 2008 6.38 0.92 5.45
4. kv. 2008 6.46 0.97 5.49
1. kv. 2009 6.52 0.92 5.59
2. kv. 2009 6.71 0.92 5.79
3. kv. 2009 6.67 0.92 5.75
4. kv. 2009 6.38 0.92 5.46
1. kv. 2010 6.18 0.97 5.21
2. kv. 2010 6.12 0.95 5.17
3. kv. 2010 6.23 0.97 5.27
4. kv. 2010 6.32 0.95 5.36
1. kv. 2011 6.28 0.92 5.37
2. kv. 2011 6.16 0.94 5.23
3. kv. 2011 5.90 0.96 4.94
4. kv. 2011 5.90 0.94 4.96
1. kv. 2012 5.85 0.94 4.91
2. kv. 2012 5.70 0.87 4.83
3. kv. 2012 5.78 0.84 4.94
4. kv. 2012 5.96 0.99 4.97
1. kv. 2013 5.86 0.91 4.95
2. kv. 2013 5.84 1.01 4.83
3. kv. 2013 5.66 0.89 4.77
4. kv. 2013 5.74 0.92 4.83
1. kv. 2014 5.82 0.95 4.87
2. kv. 2014 5.79 0.93 4.86
3. kv. 2014 5.89 1.00 4.89
4. kv. 2014 5.75 0.89 4.86
1. kv. 2015 5.82 0.97 4.85
2. kv. 2015 5.87 0.95 4.92
3. kv. 2015 5.90 0.95 4.95
4. kv. 2015 5.76 0.88 4.88
1. kv. 2016 5.64 0.85 4.79
2. kv. 2016 5.74 0.88 4.86
3. kv. 2016 5.77 0.89 4.88
4. kv. 2016 5.85 0.95 4.90
1. kv. 2017 5.84 0.89 4.96
2. kv. 2017 5.97 0.99 4.97
3. kv. 2017 5.88 0.92 4.96
4. kv. 2017 5.91 0.90 5.01
1. kv. 2018 5.76 0.86 4.90
2. kv. 2018 5.68 0.85 4.84
3. kv. 2018 5.75 0.86 4.89
4. kv. 2018 5.78 0.84 4.94

Figur 2 viser at det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært nokså stabilt de siste årene også når man ser på kvinner og menn hver for seg.

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
4. kv. 2000 6.45 5.26 7.92
1. kv. 2001 6.50 5.34 7.92
2. kv. 2001 6.61 5.42 8.08
3. kv. 2001 6.84 5.62 8.34
4. kv. 2001 6.79 5.55 8.32
1. kv. 2002 6.83 5.59 8.36
2. kv. 2002 6.93 5.70 8.42
3. kv. 2002 7.07 5.83 8.58
4. kv. 2002 7.27 6.00 8.78
1. kv. 2003 7.29 6.00 8.83
2. kv. 2003 7.47 6.13 9.07
3. kv. 2003 7.54 6.19 9.14
4. kv. 2003 7.51 6.19 9.09
1. kv. 2004 7.25 5.93 8.82
2. kv. 2004 6.91 5.59 8.47
3. kv. 2004 6.00 4.87 7.35
4. kv. 2004 5.86 4.76 7.15
1. kv. 2005 5.98 4.86 7.30
2. kv. 2005 6.03 4.86 7.40
3. kv. 2005 5.99 4.84 7.36
4. kv. 2005 6.19 4.94 7.69
1. kv. 2006 6.39 5.09 7.93
2. kv. 2006 6.32 5.05 7.82
3. kv. 2006 6.29 5.02 7.79
4. kv. 2006 6.23 4.97 7.73
1. kv. 2007 6.07 4.79 7.60
2. kv. 2007 6.14 4.88 7.64
3. kv. 2007 6.26 4.96 7.81
4. kv. 2007 6.30 4.95 7.89
1. kv. 2008 6.38 5.00 8.01
2. kv. 2008 6.42 5.05 8.04
3. kv. 2008 6.38 5.05 7.95
4. kv. 2008 6.46 5.16 8.00
1. kv. 2009 6.52 5.26 7.99
2. kv. 2009 6.71 5.44 8.20
3. kv. 2009 6.67 5.42 8.12
4. kv. 2009 6.38 5.14 7.83
1. kv. 2010 6.18 4.96 7.60
2. kv. 2010 6.12 4.89 7.55
3. kv. 2010 6.23 4.96 7.71
4. kv. 2010 6.32 4.99 7.86
1. kv. 2011 6.28 4.93 7.87
2. kv. 2011 6.16 4.81 7.75
3. kv. 2011 5.90 4.58 7.45
4. kv. 2011 5.90 4.58 7.46
1. kv. 2012 5.85 4.54 7.41
2. kv. 2012 5.70 4.39 7.26
3. kv. 2012 5.78 4.44 7.37
4. kv. 2012 5.96 4.62 7.54
1. kv. 2013 5.86 4.55 7.40
2. kv. 2013 5.84 4.50 7.43
3. kv. 2013 5.66 4.37 7.19
4. kv. 2013 5.74 4.43 7.30
1. kv. 2014 5.82 4.49 7.39
2. kv. 2014 5.79 4.46 7.36
3. kv. 2014 5.89 4.54 7.49
4. kv. 2014 5.75 4.42 7.32
1. kv. 2015 5.82 4.42 7.47
2. kv. 2015 5.87 4.50 7.49
3. kv. 2015 5.90 4.56 7.49
4. kv. 2015 5.76 4.44 7.31
1. kv. 2016 5.64 4.32 7.18
2. kv. 2016 5.74 4.42 7.29
3. kv. 2016 5.77 4.48 7.27
4. kv. 2016 5.85 4.52 7.41
1. kv. 2017 5.84 4.51 7.41
2. kv. 2017 5.97 4.57 7.60
3. kv. 2017 5.88 4.48 7.52
4. kv. 2017 5.91 4.52 7.54
1. kv. 2018 5.76 4.45 7.29
2. kv. 2018 5.68 4.38 7.21
3. kv. 2018 5.75 4.40 7.34
4. kv. 2018 5.78 4.42 7.40

Lavest sykefravær i Oslo

Oslo og Rogaland hadde det laveste nivået på fraværet med henholdsvis 5,3 og 5,4 prosent i 4. kvartal 2018. I den andre enden av skalaen ligger Nordland med et sykefravær på 7 prosent. Disse fylkestallene er ikke sesong- og influensajusterte.

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke

ØSTFOLD 6.8 4
AKERSHUS 6.1 2
OSLO 5.3 1
HEDMARK 6.4 3
OPPLAND 6.7 3
BUSKERUD 6.2 2
VESTFOLD 6.1 2
TELEMARK 6.5 3
AUST-AGDER 6.2 2
VEST-AGDER 6.1 2
ROGALAND 5.4 1
HORDALAND 6.1 2
SOGN OG FJORDANE 5.6 1
MØRE OG ROMSDAL 6.3 3
NORDLAND 7.0 4
TROMS - ROMSA 6.5 3
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.7 3
TRØNDELAG 6.3 3
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
ØSTFOLD 6.8 4
AKERSHUS 6.1 2
OSLO 5.3 1
HEDMARK 6.4 3
OPPLAND 6.7 3
BUSKERUD 6.2 2
VESTFOLD 6.1 2
TELEMARK 6.5 3
AUST-AGDER 6.2 2
VEST-AGDER 6.1 2
ROGALAND 5.4 1
HORDALAND 6.1 2
SOGN OG FJORDANE 5.6 1
MØRE OG ROMSDAL 6.3 3
NORDLAND 7.0 4
TROMS - ROMSA 6.5 3
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.7 3
TRØNDELAG 6.3 3

Ny IA-avtale og endrede målsetninger

En ny IA-avtale som gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022, ble nylig signert av Regjeringen og partene i arbeidslivet. En viktig målsetning i avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Årsgjennomsnittet for 2018 var på 5,8 prosent.

Sykefraværsstatistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

 

Faktasider