Gjennomsnittslønn etter yrke, sykefravær og kjønn. 2016

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittslønn etter yrke, sykefravær og kjønn. 20161
  Menn Kvinner
  Ikke syk Syk Ikke syk Syk
1Yrke er kodet iht. Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08). Alle yrkene er på 3-siffernivå, bortsett fra ledere, som er på 1-siffer. Yrkene som vises har 20 000 eller flere lønnstakere, og er sortert etter størrelse på lønnsforskjellene mellom menn med og uten sykefravær i 2016.
1 Ledere 64 659 58 249 54 171 49 994
325 Andre helseyrker 43 401 39 655 36 244 34 833
331 Yrker innen finanstjenester 50 991 47 272 42 248 40 683
311 Ingeniører 52 034 48 724 48 906 46 323
332 Agenter og meglere 47 353 44 241 42 035 40 553
214 Sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 63 352 60 581 58 410 55 999
241 Finansrådgivere 58 436 55 780 49 849 47 708
242 Administrasjonsrådgivere 49 645 47 317 44 458 42 899
251 Programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere 54 630 52 537 51 285 49 680
335 Yrker innen offentlig forvaltning 41 318 40 266 37 332 36 841
233 Lektorer mv (videregående skole) 46 270 45 421 45 988 45 399
234 Grunnskole- og førskolelærere 42 605 41 974 41 261 40 290
431 Regnskaps- og lønnsmedarbeidere mv. 41 481 41 007 39 458 39 009
222 Sykepleiere og spesialsykepleiere 39 952 40 124 39 254 38 885

Kontakt