Antall lønnstakere og månedslønn blant lønnstakere i 2016

Tilbake til artikkelen

Antall lønnstakere og månedslønn blant lønnstakere i 2016
  Alle Med sykefravær Uten sykefravær
Antall lønnstakere      
Begge kjønn 2 404 243 782 676 1 621 567
Menn 1 254 365 324 532 929 833
Kvinner 1 149 878 458 144 691 734
Avtalt månedslønn (gjennomsnitt)      
Begge kjønn 39 937 38 111 40 818
Menn 42 579 40 036 43 466
Kvinner 37 054 36 747 37 258
Avtalt månedslønn (median)      
Begge kjønn 36 292 35 482 36 833
Menn 37 996 36 534 38 717
Kvinner 34 633 34 650 34 615

Kontakt