Tabell

Sysselsetting og arbeidsledighet for personar 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent
 Mars 20201Endring fra februar til mars 20202Endring fra desember 2019 til mars 20203
1Sesongjustert månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for mars.
3Endring i sesongjusterte tall fra desember 2019 til mars 2020.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt2 756,79,1-4,1
Sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka2 066,9-203,0-210,2
Utførte ukeverk (a 37.5 timer)1 852,2-192,6-197,4
Arbeidsledige94,8-12,6-16,5
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken43,3-0,5-0,6
Registrerte ledige (Nav)5290,1228,2227,0
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5298,9224,1222,4