Heter du Hege, og er lærer?

Publisert:

På bakgrunn av statistikk om læreres alder og navnestatistikken, er det sannsynlig at mange lærere heter Hege, Anne, Elin, Lars, Trond eller Geir. Navnestatistikken kan brukes på mange gøyale måter i undervisningen.

 • Tallene er hentet fra
 • Navn

SSB har statistikken på hva vi heter i Norge - og hvilke navn vi har hatt helt tilbake til 1880. Navnestatistikken kan brukes i undervisningen som en inngang til å lese og forstå statistikk. Her er noen ideer:

Hvor mange heter det samme som deg?

I navnesøket kan du enkelt finne ut hvor mange som har samme fornavn (og etternavn) som deg. For de vanligste fornavnene får du opp en historisk graf som viser hvordan navnet har utviklet seg i popularitet. Dette er et enkelt søk som egner seg godt for yngre elever (småskolen).

Se for eksempel utviklingen til navnet Emma, som lenge har vært populært for nybakte foreldre.

Navnesøket - Emma_web

Personvernet
Ved sjeldne navn kan du oppleve at det ikke kommer opp tall, men i stedet beskjed om at det er færre enn fire eller ingen som har det navnet. Her kommer personvernet inn. Det er for få som heter det til at SSB har lov til å oppgi antallet, da dette kunne identifisert personen.

De mest populære navnene nå

Ved å bruke de ferdige tabellene 1 og 2 som viser de 50 mest populære navnene for henholdsvis jenter og gutter det siste året, kan elevene få trening i å lese enkle tabeller.

Be elevene utforske tabellen ved å lage oppgaver, for eksempel:

 • Hvor mange jentebabyer fikk navnet Maja i 2019? Hvor mange skrivemåter av navnet er tatt med.
 • Hvor mange fikk navnet William i 2019? Og hvor mange heter William per 1 000 innbyggere?


Regionale forskjeller
Tabell 5 og 6 viser navnetrender blant fylkene.

 • Hva er de tre mest populære jente- og guttenavnene i ditt fylke?
 • Hvordan skiller det seg ut fra nabofylket?

Når var navnet ditt på topp?

Ved å søke opp navnet ditt i Statistikkbanken, kan du finne ut hvilket år navnet ditt var på topp. Denne oppgaven krever litt mer arbeid og kan gi elevene innsikt i hvordan lage en graf og tolke data.

Gå til tabell 10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 – 2018.

Skjermbilde tabell navn_web

Gjør dine valg i boksene:

 1. Velg «Andel av fødte» (absolutte tall har vi først fra 1945).
 2. Under fornavn, velg først jente- eller guttenavn ved hjelp av nedtrekksmenyen. Søk opp et navn.
 3. Velg alle år ved å klikke på den lille haken øverst i boksen.
 4. Klikk på «Fortsett».
 5. Under boksen «Tabell – Visning 1» øverst til høyre, kan du klikke på symbolet for linjediagram, da får du opp en tidslinje som viser hvordan navnet har utviklet seg.

Spørsmål til elevene:

 • Når var navnet ditt minst og mest populært? 
 • Sammenlign kurven din med dine medelever. Diskuter mulige grunner til at navnet har gått opp eller ned.

Prøv også visualiseringen der du kan søke på navnet ditt og få opp hvilket år det var mest populært. (Den ligger også nederst i denne artikkelen).

Hva var vanlige navn på den tiden du ble født?

Hva var tidstypiske navn da du ble født? Sjekk tabell 3 og 4 som viser mest brukte jente- og guttenavnene etter år. Noen eksempler:

 • En fjerdeklassing født i 2010: Emma, Linnea, Sara, Nora, Lucas, Emil, Matthias og William.
 • En videregående elev født i 2004: Emma, Julie, Ida, Thea, Nora, Mathias, Markus, Martin, Andreas og Jonas.
 • En lærer født i 1975: Linda, Anne, Monica, Hege, Elin, Thomas, Lars, Jan, Rune og Frode.
 • Besteforeldre født i 1947: Anne, Inger, Kari, Liv, Torill, Jan, Per, Bjørn, Kjell og Svein.

Utforsk hele navnestatistikken

Navnestatistikken har mange elementer og man kan lage en rekke oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. I tillegg til forslagene ovenfor, kan også elevene få utforske navnestatistikken ved at de får spørsmål hvor svarene finnes i ulike tabeller, i navnesøket eller i artikler SSB har skrevet om navn og trender.

For eksempel:

 1. Hva var det mest populære jentenavnet i 1988?
 2. Hvilket guttenavn kom på fjerde plass i gamle Aust-Agder fylke i 2019?
 3. Hvor mange har Hansen som etternavn?
 4. Er Jensenette, Fordel og Bønne navn? (sjekk artikkelen Uvanlige navn før og nå
 5. Hvor henter SSB opplysningene til navnestatistikken fra? (Under Om statistikken)
 6. Hvordan har navnet Ingrid utviklet seg? (bruk det enkle navnesøket eller tabell 10467 for en mer avansert oppgave)

 

Interaktiv visualisering av fornavn. 1945-2020

I denne visualiseringen kan du søke på fornavn og finne ut når personer med dette fornavnet mest sannsynlig er født. Navnestatistikk fra 1945 til i dag ligger bak visualiseringen, som er en uhøytidelig måte å finne fram til navnets typetall hva angår fødselsår.

Kontakt