370204_tabell_395905_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
370204_tabell_395905
statistikk
2019-08-29T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
false

Næringer på Svalbard2018

Innhold

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2018Prosentvis endring fra foregående år2018Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 625,31,63 589 52511,4
Bergverksdrift og utvinning113,412,4161 06756,6
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet59,218,2204 80822,8
Bygge- og anleggsvirksomhet182,315,9588 53823,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner109,9-3,7381 008-6,9
Transport og lagring96,110,5303 83712,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet273,7-3,3415 5566,6
Informasjon og kommunikasjon60,911,5615 07418,7
Omsetning og drift av fast eiendom10,917,285 650-23,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63,9-2,636 541-1,3
Forretningsmessig tjenesteyting180,4-9,1413 1265,9
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning120,113,4197 15825,3
Undervisning166,3-11,061 9623,2
Helse- og sosialtjenester60,43,213 19613,8
Kultur, underholdning og fritid119,02,5106 704-5,8
Annen tjenesteyting8,9-26,45 3001,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB