370204_tabell_395904_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
370204_tabell_395904
statistikk
2019-08-29T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
false

Næringer på Svalbard2018

Innhold

Bedrifter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.
BedrifterÅrsverkOmsetning (1 000 kr)Offentlig tilskudd (1 000 kr)Lønnskostnader (1 000 kr)Investeringer (1 000 kr)
201720182017201820172018201720182017201820172018
Svalbard i alt3393591 599,71 625,33 221 0703 589 525744 090856 735978 9031 080 914425 670428 779
B Bergverksdrift og utvinning54100,9113,4102 836161 067-161 64492 306124 7542 2672 613
C+D+E Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet131750,159,2166 828204 80819 26957050 00859 5128 4603 394
F Bygge- og anleggsvirksomhet2021157,3182,3476 572588 5386 836933106 629126 26540 26025 012
G Varehandel, reparasjon av motorvogner2929114,1109,9409 267381 0086114060 84863 81515 78418 331
H Transport og lagring232487,096,1271 079303 837600-70 20875 25627 33536 473
I Overnattings- og serveringsvirksomhet2023283,0273,7389 790415 55651 51951 223118 868122 52260 15698 958
J+K Informasjon og kommunikasjon. Finansierings- og forsikringsvirksomhet171654,660,9518 340615 0741 8801 58040 75045 94584 67096 623
L Omsetning og drift av fast eiendom35339,310,9111 61385 6502942 7655 5416 70618 04175 418
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting505465,663,937 01836 541105 84065 31943 25744 33335 8422 251
N Forretningsmessig tjenesteyting6677198,5180,4390 266413 12631 06929 36182 05585 24463 61531 514
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning99105,9120,1157 296197 158311 774327 41493 647113 18853 05428 099
P Undervisning98186,8166,360 04861 962166 667165 059109 814111 0231 7136 692
Q Helse- og sosialtjenester9958,560,411 59613 19618 43819 72345 13546 5612353
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter2627116,1119,0113 286106 70423 97925 21354 07351 36114 2743 130
S Annen tjenesteyting8812,18,95 2355 3005 3145 8915 7644 429176218
Uoppgitt000,00,000000000

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB