Skatt for selskaper2015

Innhold

Arkiv for Skatt for selskaper - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. februar 2021 2019 2019
20. desember 2019 2018 2018
21. desember 2018 2017 2017
22. desember 2017 2016 2016
23. desember 2016 2015 Sterk nedgang i selskapsskatten
17. desember 2015 2014 Laveste selskapsskatt på ti år
19. desember 2014 2013 Én av fem skattekroner forsvant
20. desember 2013 2012 Svak vekst i selskapsskatten
21. desember 2012 2011 300 milliarder kroner i selskapsskatt
21. desember 2011 2010 Økning i selskapsskatt
20. desember 2010 2009 En av tre skattekroner forduftet [rettet 25.01.2011]
18. desember 2009 2008 Oljen gav rekordskatt
19. desember 2008 2007 Tre av fire skattekroner fra oljeselskaper
17. desember 2007 2006 Sterk vekst i utlignet skatt
1. februar 2007 2005 Sterk vekst i utlignet skatt for selskaper

For tidligere publiseringer se også: Inntekts- og formuesundersøkelsen for oljeselskaper, Skattestatistikk, rederier og Skattesstatistikk, kraftverk.