237882_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattepl/aar
237882
Laveste selskapsskatt på ti år
statistikk
2015-12-17T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattepl, Skatt for selskaper, skattepliktige inntekter, skattepliktig formue, utlignet skatt, selskapsskatt etter næring, etterskuddspliktige, skatteposisjon, skattearter (for eksempel inntektsskatt, formuesskatt, naturressursskatt), oljeutvinningsselskaper, kraftforetak, skipsaksjeselskaper, landbasert virksomhetSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken viser beregnet skatt for selskaper. Selskapenes sum utlignet skatt var 209 milliarder kroner i 2014.

Skatt for selskaper2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Laveste selskapsskatt på ti år

Selskapsskatten utgjorde 209 milliarder kroner i 2014. Dette er 46 milliarder kroner mindre enn i 2013 og den laveste siden 2004.

Sum utlignet skatt for selskaper etter skatteregel
BeløpProsent
1Inkluderer også utenlandske sokkelselskaper lignet etter petroleumsskatteloven.
I alt208 597100,0
Oljeutvinningsselskaper1140 15767,2
Kraftselskaper6 5903,2
Skipsaksjeselskaper1890,1
Landbasert virksomhet61 66129,6

Endringene i skattesatsene som ble gjennomført i 2014, kunne forklare kun 2,6 milliarder kroner av nedgangen fra 2013. Hele 42 milliarder kroner av fallet skyldtes lavere beregnet skatt for oljeutvinningsselskaper. En lavere beregnet skatt for oljeutvinningsselskapene har vi ikke sett siden inntektsåret 2004. Oljeutvinningsselskapenes inntektsskatt beløp seg til 57 milliarder kroner, særskatt utgjorde 96 milliarder kroner og utbetalt skatteverdi av letekostnader ble 13,5 milliarder kroner i 2014.

Nedgangen på land fortsatte

Reduksjonen i utlignet skatt for landbasert virksomhet fortsatte i 2014. Den beregnede skatten gikk ned fra 2013 med 1,9 milliarder kroner og endte på 62 milliarder kroner. Nedgangen skyldtes hovedsakelig at skattesatsen for inntektsskatt ble redusert fra 28 prosent til 27 prosent i 2014.

Laveste kraftskatt siden 2005

Utlignet skatt for kraftforetak gikk ned med 21 prosent til 6,6 milliarder kroner i 2014. Man må tilbake til inntektsåret 2005 for å finne lavere kraftskatt. Alle skatteartene falt fra 2013, med unntak av naturressursskatt som lå på 1,6 milliarder kroner, omtrent samme nivå som året før.

Mesteparten av reduksjonen i den utlignede kraftskatten var inntektsskatt. Kraftforetakenes skattbare inntekt utgjorde 7,9 milliarder kroner i 2014, som er den laveste etter at særreglene for kraftforetakene ble innført i 1997. Utlignet inntektsskatt var på 2,1 milliarder kroner, en nedgang på 36 prosent fra året før.

Grunnrenteskatten ble 616 millioner kroner mindre enn i 2013 og utgjorde 4,3 milliarder kroner i 2014.

Endringer i skattesatserÅpne og lesLukk

For inntektsåret 2014 vedtok Stortinget følgende endringer i skattesatsene for selskaper: Skattesatsen for inntektsskatt ble satt ned fra 28 prosent til 27 prosent, satsen for grunnrenteskatt ble satt opp fra 30 prosent til 31 prosent, og satsen for særskatt ble satt opp fra 50 til 51 prosent.