274859_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattepl/aar
274859_tabell
statistikk
2016-12-23T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Statistikken viser beregnet skatt for selskaper. Selskapenes sum utlignet skatt var 139 milliarder kroner i 2015.

Skatt for selskaper2015

Innhold