164579_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
164579_tabell
statistikk
2014-05-06T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012

Innhold