224370_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
224370_tabell
statistikk
2015-10-09T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2014, foreløpige tall

Innhold