131065_tabell_142806_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
131065_tabell_142806
statistikk
2013-10-11T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012, foreløpige tall

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Balanse. Millioner kroner
201020112012
Anleggsmidler6 328 6606 604 0596 915 223
Immaterielle eiendeler223 625250 439244 120
Varige driftsmidler2 073 0832 153 6612 301 185
Finansielle anleggsmidler4 031 9534 199 9594 369 917
 
Omløpsmidler2 649 9442 772 7002 694 058
Varelager282 466308 788289 894
Fordringer1 482 7441 581 5301 633 374
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter279 499246 235167 410
Bankinnskudd og kontanter605 235636 148603 380
 
Sum eiendeler8 978 6059 376 7599 609 281
 
Egenkapital3 752 3003 883 3983 981 606
Innskutt egenkapital2 127 1962 234 8902 232 469
Opptjent egenkapital1 625 1041 648 5081 749 138
 
Gjeld5 226 3055 493 3615 627 675
Avsetning for forpliktelser402 576444 859469 845
Annen langsiktig gjeld2 562 7522 659 9002 685 847
Kortsiktig gjeld2 260 9772 388 6022 471 984
 
Sum egenkapital og gjeld8 978 6059 376 7599 609 281
 
Antall foretak203 509205 500199 574