Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper2008

Innhold

Arkiv for Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. september 2009 2008 Svakere avkastning på kapitalen
27. mars 2009 2007 Lønnsomheten høyest i Rogaland
9. oktober 2008 2007 Lavere lønnsomhet
28. mars 2008 2006 Store overskudd og økende egenkapital
28. september 2007 2006 Fortsatt gode tider
28. mars 2007 2005 Beste resultat på ti år
5. oktober 2006 2005 Beste avkastning på 10 år
20. juni 2006 2004 Store variasjoner i lønnsomheten
28. november 2005 2004 Mer enn dobling av årsresultatet
17. juni 2005 2003 Bedring av finansielle poster
29. november 2004 2003 Tredoblet årsresultat for Fastlands-Norge
20. august 2004 2003 Økning i lønnsomhet og soliditet
17. august 2004 2002 Nedgang i driftsresultatet
18. september 2003 2002 Redusert lønnsomhet, men økt utbytte
20. august 2003 2001 Aksjeselskapene mindre solide - men økte utbyttet