54831_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
54831
Vekst i detaljhandelen på over 2 milliarder
statistikk
2011-12-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen på over 2 milliarder

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 2,6 milliarder kroner fra juli og august (4. termin) i fjor til juli og august i år. Dette tilsvarer en vekst på 3,8 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2008-2011

Detaljomsetningsindeksen viser til sammenligning en vekst på 3,3 prosent for samme periode . Til sammen omsatte detaljhandelsbedriftene for nesten 70 milliarder kroner i 4. termin i år. Dagligvarebutikkene omsatte alene for 24 milliarder kroner. Dette utgjør 34,5 prosent av all detaljhandel. Veksten til dagligvarebutikkene var 4 prosent, eller nesten 1 milliard kroner, mer enn i samme periode i 2010.

I de åtte første månedene i år økte detaljhandelen med 8,6 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Vekst i salg og reparasjoner av biler

Butikker som driver salg og reparasjon av motorkjøretøyer, omsatte for nesten 30 milliarder kroner i 4. termin i år. Det tilsvarer en vekst på 6,1 prosent fra samme periode i fjor. Totalt ble det solgt og reparert motorkjøretøyer for over 123 milliarder kroner de åtte første månedene i år, en vekst på 8,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

Engroshandel for 130 milliarder

Omsetningen til bedrifter med næringen engroshandel økte med 12,6 milliarder kroner, eller nesten 11 prosent i juli og august i år sammenlignet med de samme månedene i fjor. Totalt omsatte engroshandelsbedriftene for 130,4 milliarder kroner i juli og august. De åtte første månedene i år er omsetningen på 531,7 milliarder, en vekst på 9,5 prosent fra samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: