54835_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
54835
Vi handler som før finanskrisa
statistikk
2011-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handler som før finanskrisa

Detaljhandelsbedriftene i Norge omsatte for over 392 milliarder kroner i 2010. Dette er en økning på 10 milliarder kroner, eller 2,6 prosent, sammenlignet med 2009.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2008, 2009 og 2010

På tross av en vekst i detaljhandelen på 5 prosent de to siste månedene i 2009 var årsveksten fra 2008 på bare 1,6 prosent.

Dagligvarebutikkene omsatte for over 135 milliarder kroner i 2010, en økning på 3,4 milliarder kroner sammenlignet med året før. Disse butikkene står for 35 prosent av detaljomsetningen i Norge.

I november og desember, eller 6. termin, handlet Ola og Kari mat og drikke for mer enn 29 milliarder kroner. Dette er over 800 millioner kroner, eller 3 prosent, mer enn i samme periode i 2009. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for vel 77 milliarder kroner i 6. termin 2010.

187 500 kroner per innbygger i Ullensaker

Ullensaker kommune troner øverst på lista over kommuner med størst detaljomsetning per innbygger. Omsetning innenfor detaljhandel i Ullensaker var på 187 491 kroner per innbygger i 2010. Dette skyldes hovedsakelig at landets hovedflyplass ligger i Ullensaker kommune. Detaljhandelsbedriftene i Førde kommer på annen plass med en omsetning på 140 075 kroner per innbygger. Nord-Aurdal, Gol og Haugesund kommer på de neste plassene.

Siljan, Rømskog, Rælingen og Våler i østfold er derimot ikke noen store handelskommuner. I alle disse kommunene omsetter detaljhandelsbedriftene for under 13 000 kroner per innbygger. Gjennomsnittlig handlet hver nordmann for 71 500 kroner i 2010.

De ti kommunene i Norge der detaljhandelsbedriftene omsatte mest og minst per innbygger. Januar-desember 20101
De ti kommunene som hadde størst detaljomsetning per innbygger i 2010
Ullensaker  187 491
Førde  140 075
Nord-Aurdal  137 113
Gol  129 765
Haugesund  128 406
Seljord  119 628
Sortland  117 494
Rygge  116 236
Tynset  110 140
ålesund  109 100
De ti kommunene som hadde minst detaljomsetning per innbygger i 2010  
Siljan    12 117
Rømskog 12 520
Rælingen 12 648
Våler 12 918
Snillfjord 14 289
Namdalseid 14 948
Tranøy 15 262
Aremark 15 868
Bjarkøy 16 512
Verran 16 694
1  Omsetning på bensinstasjoner er holdt utenfor.

Salg av motorvogner

Bedriftene som driver salg og vedlikehold av motorvogner omsatte for nærmere 177 milliarder kroner i 2010, en vekst på omtrent 23 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme periode i 2009. I 6. termin økte salg og vedlikehold av motorvogner med nærmere 4 milliarder kroner. Dette utgjør en oppgang på 14 prosent.

Engroshandel for nærmere 772 milliarder

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for nærmere 772 milliarder kroner i 2010. I forhold til 2009 er dette en vekst på over 42 milliarder kroner, eller nærmere 6 prosent.

I 6. termin økte engroshandelen med nesten 12 milliarder, eller omtrent 9 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tallene omtalt for omsetning per innbygger i de enkelte kommuner viser hvor mye detaljhandelsbutikkene omsetter for per innbygger i kommunen. Det betyr ikke at innbyggerne i de enkelte kommunene handler mer eller mindre enn gjennomsnittsinnbyggeren i Norge. Bakgrunnen for dette vil bli utdypet nærmere i en magasinartikkel i mai.

Tabeller: