3411_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
3411
Hemsedal og Skedsmo på topp
statistikk
2000-11-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hemsedal og Skedsmo på topp

Detaljhandelsbedriftene i Hemsedal og Skedsmo lå på omsetningstoppen de fire første månedene i år. Per innbygger ble det omsatt for henholdsvis 31 264 og 26 226 kroner i disse kommunene.

Omsetningen i detaljhandelen for landet som helhet i denne perioden, var på 14 221 kroner per innbygger. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Nord-Aurdal, Haugesund og Førde ligger på tredje-, fjerde- og femteplass på omsetningstoppen. Her ble det omsatt for henholdsvis 25 943, 25 660 og 25 252 per innbygger. Sammen med Hemsedal og Skedsmo er dette de fem kommunene hvor detaljhandelsbedriftene omsatte for over 25 000 kroner per innbygger de fire første månedene i år.

 

Ti kommuner med størst detaljomsetning per innbygger de fire første månededene i år 1
 
 Januar-april 2000
 
Hemsedal31 264
Skedsmo26 226
Nord-Aurdal               25 943
Haugesund25 660
Førde25 252
Bykle24 785
Tønsberg24 732
åmli23 844
Gol22 678
Oppegård21 296
 
1  Tabellen viser de kommuner i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte mest per innbygger de fire første månedene i år. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

 

Ti kommuner med lavest detaljomsetning per innbygger de fire første månedene i år 1
 
 Januar-april 2000
 
Ramnes734
Rælingen2 494
Hobøl2 708
Siljan2 755
Snillfjord2 825
Naustdal3 001
Rømskog3 150
Iveland3 152
Klæbu3 156
Våler I østfold               3 186
 
1  Tabellen viser de kommuner i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte minst per innbygger de fire første månedene i år. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

 

I Ramnes kommune i Vestfold var detaljhandelen lavest, kun 734 kroner per innbygger. Ramnes kommune har ingen matforretninger eller klesbutikker. I tillegg til Ramnes har også detaljhandelen i Rælingen, Hobøl, Siljan og Snillfjord en omsetning på under 3 000 kroner per innbygger de fire første månedene i år.

Salgsvekst i alle fylkene

Den samlede omsetningsveksten i detaljhandel var 6,1 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Sør-Trøndelag og Oslo var de fylkene der handelen steg mest med henholdsvis 7,7 og 7,6 prosent. Fylkene Buskerud og Vestfold hadde også en vekst på over 7 prosent.

Veksten på landsbasis for 2. termin alene, var på 4,9 prosent. Detaljomsetningsindeksen økte med 4,7 prosent i samme periode. Størst økning i detaljhandel i denne perioden har Buskerud med 7,4 prosent. Fylkene Sør-Trøndelag, Østfold, Oslo og Vest-Agder hadde alle en vekst i detaljhandelen på 6 prosent eller mer sammenlignet med samme periode året før. Detaljhandelen i Sogn og Fjordane og Nordland økte minst med 1,7 prosent og 2,1 prosent.

Økning i salg av motorkjøretøyer og bensin

Handel med vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff, økte med 2,4 milliarder de fire første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 5,1 prosent. Størst omsetningsvekst hadde bedriftene i Sogn og Fjordane og Buskerud med henholdsvis 14,6 og 13,8 prosent. I Oslo omsatte denne næringen for 6,1 prosent mindre. Finnmark har en vekst på bare 0,2 prosent i denne perioden.

Veksten på landsbasis for 2. termin alene var på 0,8 prosent eller 205 millioner kroner.

Engroshandelen økte med 5,7 milliarder

Engroshandelen økte omsetningen med 5,7 milliarder kroner, eller 3,8 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

For næringshovedgruppen engroshandel med innsatsvarer unntatt jordbruksvarer økte omsetningen med 6,1 milliarder kroner. Denne næringen omfatter blant annet drivstoff og brensel. Engrosbedrifter med salg av brensel og drivstoff økte omsetningen alene med 5,4 milliarder kroner de fire første månedene i år. Bedrifter med engroshandel av maskiner og utstyr har en omsetningssvikt på 1 milliard kroner i samme periode.

Klart størst vekst har engrosbedriftene i Vestfold med 20 prosent mens tilsvarende tall for Møre og Romsdal gikk ned med 8,5 prosent. For 2. termin alene ble det for hele landet i engrosnæringen omsatt for 2,2 prosent mer i år enn i fjor.

Tabeller: