3471_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
3471
Detaljhandelen økte med 862 millioner
statistikk
2000-04-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel5. termin 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 862 millioner

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 862 millioner kroner i september og oktober (5. termin) 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. Dette tilsvarer en økning på 2,5 prosent.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen i matbutikker gikk opp med 445 millioner kroner, eller 3,1 prosent, i 5. termin 1999 sammenlignet med tilsvarende periode i 1998. Butikkhandel med vin og brennevin økte omsetningen med 79 millioner. Dette er en økning på 8,1 prosent. Butikker med salg av apotekvarer, medisinske og ortopediske artikler økte omsetningen med 128 millioner eller 8,6 prosent i samme i periode.

De ti første månedene i 1999 var den totale omsetningen innenfor detaljhandel, reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 165,4 milliarder kroner. Omsetningen økte med 6,2 milliarder eller 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i 1998.

Lavest vekst i Finnmark og Akershus

Detaljhandelsbedriftene i Finnmark har ingen økning i omsetningen, mens bedriftene i Akershus økte omsetningen med bare 0,3 prosent i 5. termin 1999 sammenlignet med samme periode året før. Det er også liten vekst i detaljhandelen i fylkene Troms, Østfold og Nordland. Veksten i disse fylkene er henholdsvis 0,5, 1,1 og 1,2 prosent. Størst vekst i 5. termin 1999 sammenlignet med 5. termin 1998, har Oslo med 4,7 prosent.

Salg av motorkjøretøy og drivstoff ned med 615 millioner kroner i Oslo

I Oslo gikk handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff ned med 615 millioner kroner eller 11,8 prosent 5. termin 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. For hele landet har denne næringen en nedgang på 529 millioner. Dette tilsvarer en nedgang på 2,0 prosent. Salget i Buskerud, Telemark og Oppland derimot økte med henholdsvis 80, 58 og 53 millioner kroner, eller 3,3, 7,6 og 6,7 prosent.

Omsetningen av motorkjøretøyer og drivstoff gikk ned med 8 milliarder eller 6,1 prosent de ti første månedene i 1999 sammenlignet med samme periode året før.

Engroshandelen økte med 477 millioner kroner

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 477 millioner kroner i 5. termin 1999 sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en økning på 0,6 prosent. Størst økning har bedriftene med næringen brensel og drivstoff, hvor omsetningen økte med 1,8 milliarder kroner eller 30,2 prosent. Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler og husholdningsvarer og varer til personlig bruk økte omsetningen med henholdsvis 593 og 96 millioner kroner i samme periode. Dette tilsvarer en økning på 2,3 og 1,7 prosent for de nevnte næringer.

Engrosbedriftene i Oslo økte omsetningen med 612 millioner kroner, eller 2,0 prosent i 5. termin i fjor sammenlignet med samme periode året før. Engrosbedriftene i Oslo står for 36 prosent av omsetningen i næringen.

Omsetningen for engrosbedriftene de første ti månedene i 1999 økte med 7,3 milliarder kroner, eller 1,9 prosent sammenlignet med samme periode i 1998.

Tabeller: