3485_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
3485
Detaljhandelen økte med 1,5 milliarder
statistikk
1999-10-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 1,5 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 1,5 milliarder kroner 2. termin i år (mars og april) sammenlignet med samme periode i 1998. Dette tilsvarer en økning på 5,2 prosent. Tilsvarende vekst for den månedlige detaljomsetningsindeksen var 5,0 prosent.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen i matbutikker gikk opp med 703 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 5,0 prosent 2. termin i år sammenlignet med 2. termin i 1998. Butikker med salg av klær, sko og reiseeffekter omsatte for 262 millioner kroner mer, en økning på 9,4 prosent. Butikker med salg av apotekvarer, medisinske og ortopediske artikler omsatte for 140 millioner kroner mer i samme periode. Dette er en vekst på 10,2 prosent. Salg av bøker og papir gikk opp med 45 millioner koner eller 3,0 prosent.

De fire første månedene i år økte omsetningen for detaljhandel med 2,5 milliarder kroner eller 4,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

4,4 milliarder kroner i Oslo

Detaljhandelsbedriftene i Oslo omsatte for 4,4 milliarder kroner 2. termin i år. Dette er en økning på 250 millioner kroner eller 6,0 prosent sammenlignet med 2. termin i 1998. Butikkene i Hordaland og Rogaland solgte for henholdsvis 178 og 174 millioner kroner mer, det vil si en økning på 6,2 og 6,9 prosent. Minst vekst har detaljhandelsbutikkene i Troms, Finnmark og Østfold. I disse fylkene økte omsetningen med 21, 29 og 31 millioner kroner.

Salg av motorkjøretøyer og drivstoff ned med 1,4 milliarder

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 1,4 milliarder kroner eller 5,2 prosent 2. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er størst nedgang i omsetningen for bedriftene i Oslo, Akershus og Buskerud. Her gikk omsetningen ned med henholdsvis 460, 449 og 271 millioner kroner, eller 8,5, 8,4 og 9,9 prosent. I Østfold og Aust-Agder derimot økte omsetningen med henholdsvis 16 og 14 millioner kroner, eller 1,3, og 3,7 prosent.

Omsetningen av motorkjøretøyer og drivstoff gikk ned med 1,8 milliarder kroner eller 3,6 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Engroshandelen økte med 1,9 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 1,9 milliarder kroner i mars og april i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 2,4 prosent. Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler solgte for 845 millioner kroner meri samme periode. Bedriftene med næringen engroshandel av husholdningsvarer og varer til personlig bruk økte omsetningen med 714 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 3,5 og 5,6 prosent for de nevnte næringer.

De fire første månedene i år økte omsetningen for engroshandelsbedriftene med 5 milliarder kroner eller 3,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Engrosbedriftene i Oslo og Akershus står for over 50 prosent av omsetningen i næringen. Akershus økte omsetningen med 837 millioner kroner mens omsetningen i Oslo gikk ned med 22 millioner kroner.

Tabeller: