66186_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
66186
Salg av motorkjøretøyer opp 3 prosent
statistikk
2012-02-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2011, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer opp 3 prosent

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer økte med 3 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor, viser sesongjusterte tall.

Varehandel, omsetningsindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2011

Uten justering for sesongvariasjoner var veksten 8 prosent fra 4. kvartal i 2010 til 4. kvartal 2011.

Omsetningen til engroshandelsbedriftene økte med 9 prosent i 4. kvartal i 2011 sammenlignet med samme periode i året før.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering, 29. februar, vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomnitt
2010
Gjennomnitt
2011
Endring
i prosent
3. kvartal
2010
4. kvartal
2010
3. kvartal
2011
4. kvartal
2011
Endring i prosent
  4. kvartal 2010-
4. kvartal 2011
3. kvartal 2011-
4. kvartal 2011
Handel med og reparasjon av motorvogner  125,5  135,9 8,3  125,9  133,6  134,1  144,0 7,8 7,4
Handel med og reparasjon av motorvogner.
Sesongjustert.
 125,5  135,9    127,5  130,2  135,8  140,2   3,2
Agentur- og engroshandel,
unntatt med motorvogner
 119,5  130,7 9,4  116,8  132,0  128,9  143,7 8,9 11,5
Agentur- og engroshandel,
unntatt med motorvogner.
Sesongjustert.
 119,4  130,7    119,2  122,9  131,7  133,7   1,5