54825_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
54825
Mindre salg av motorkjøretøyer
statistikk
2011-11-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. kvartal 2011, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre salg av motorkjøretøyer

Det var en nedgang i salg og vedlikehold av motorkjøretøyer på 2,4 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. I 3. kvartal i år var likevel omsetningen 7 prosent høyere enn for samme periode i fjor.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2011

Omsetningsindeksen for varehandel viser også at omsetningen for engroshandelsbedriftene gikk opp med over 10 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 21. desember vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2009 Gjennomsnitt 2010 Endring i prosent 3. kvartal 2010 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 Endring i prosent
  3. kvartal 2010-
3. kvartal 2011
2. kvartal 2011-
3. kvartal 2011
Handel med og reparasjon av motorvogner  109,6  125,7 14,7  126,0  138,1  134,8 7,0 -2,4
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  116,0  120,8 4,1  118,8  127,3  130,9 10,2 2,8