54821_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
54821
Fortsatt økt salg av motorkjøretøyer
statistikk
2011-08-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. kvartal 2011, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt salg av motorkjøretøyer

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer viser en vekst på 4,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, ifølge omsetningsindeksen for varehandel. Omsetningen for 2. kvartal 2011 hadde en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2011. 2005=100

Omsetningen for engroshandelsbedriftene viser en nedgang på 2,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i år, men var likevel 4,8 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 8. september vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gj.snitt
2009
Gj.snitt
2010
Endring
i prosent
2. kvartal
2010
  1. kvartal
2011
  2. kvartal
2011
Endring i prosent
  2. kvartal 2009-
2. kvartal 2010
1. kvartal 2011-
2. kvartal 2011
Handel med og reparasjon av motorvogner  109,6  125,6 14,6  126,6  128,1  133,8 5,7 4,4
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  116,0  122,4 5,5  119,3  128,4  125,0 4,8 -2,6