54829_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
54829
Salg av motorkjøretøyer opp 9 prosent
statistikk
2011-02-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2010, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer opp 9 prosent

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer økte med 3 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2010, viser omsetningsindeksen for varehandel. Dette er 9 prosent høyere enn 4. kvartal i 2009.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2010

Omsetningen for engroshandelsbedriftene gikk opp med i underkant av 2 prosent i 4. kvartal i 2010 sammenlignet med samme periode i året før.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 28. februar vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennom-
snitt 2009
Gjennom-
snitt 2010
Endring i prosent 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 Endring i prosent
  4. kvartal 2009-
4. kvartal 2010
3. kvartal 2010-
4. kvartal 2010
Handel med og reparasjon av motorvogner  109,6  124,8 13,9  112,7  119,4  126,3  129,7 8,6 2,7
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  116,0  119,1 2,7  114,5  125,7  117,4  127,8 1,7 8,9