85204_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
85204
Detaljhandel for 200 milliarder kroner
statistikk
2012-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandel for 200 milliarder kroner

Detaljhandelsbedriftene omsatte for vel 200 milliarder kroner i 1. halvår 2012. Det er over 10 milliarder kroner, eller 5,4 prosent, mer enn i samme halvår 2011.

Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenlikning en vekst på 5,5 prosent fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2008-2012. Millioner kroner

Dagligvarebutikkene har over lengre tid hatt jevn vekst i omsetningen. Denne trenden fortsetter også i år. I 1. halvår økte dagligvarebutikkenes omsetning med nesten 4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 5,6 prosent fra 2011.

I 3. termin, tilsvarende mai og juni i år, gikk detaljhandelsbedriftenes omsetning opp 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Salg og reparasjon av biler opp 2 prosent

Butikker som driver med salg og reparasjon av motorkjøretøyer, omsatte for 96,3 milliarder kroner 1. halvår i år. Dette tilsvarer en vekst på 4 prosent fra samme periode i fjor. I perioden mai-juni i år ble det solgt og reparert motorkjøretøyer for 34,4 milliarder kroner, en vekst på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode året før.

5 prosent vekst for engroshandelen

Engroshandelsbedriftene hadde en omsetning på over 405 milliarder kroner 1. halvår i år. Dette er en økning på nesten 21 milliarder kroner, eller 5,4 prosent, fra 1. halvår 2011. I mai og juni i år var veksten på nesten 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: