54816_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
54816
Vekst i motorkjøretøysalget
statistikk
2011-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. kvartal 2011, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i motorkjøretøysalget

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer viser en nedgang på 1,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, men har likevel en økning på 12,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2011

Omsetningen for engroshandelsbedriftene viser en økning på 10,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 23. juni vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gj.snitt 2009 Gj.snitt 2010 Endring i prosent 1. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 Endring i prosent
  1. kvartal 2010-
1. kvartal 2011
4. kvartal 2010-
1. kvartal 2011
Handel med og reparasjon av motorvogner  109,5  125,6 14,7  116,1  133,7  131,1 12,9 -1,9
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  116,0  122,3 5,4  115,9  133,9  128,5 10,9 -4,0