9113_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9113
Salg av motorkjøretøyer opp 14 prosent
statistikk
2010-11-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. kvartal 2010, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer opp 14 prosent

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer økte med 1 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, viser omsetningsindeksen for varehandel. Dette er 14 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor, og omsetningen er nå tilbake på nivået før finanskrisen.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2010

Omsetningen for engroshandelsbedriftene gikk opp med i underkant av 4 prosent i 3. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 20. desember vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2008 Gjennomsnitt 2009 Endring i prosent 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Endring i prosent
  3. kvartal 2009-
3. kvartal 2010
2. kvartal 2010-
3. kvartal 2010
Handel med og reparasjon av motorvogner  114,7  109,5 -4,6  112,4  126,8  128,1 14,0 1,0
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  125,6  116,6 -7,1  115,1  120,3  119,5 3,8 -0,7