3061_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3061
Detaljhandel for 183 milliarder kroner
statistikk
2010-11-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandel for 183 milliarder kroner

Detaljhandelsbedriftene omsatte for 183 milliarder kroner første halvår 2010. Det er over 5 milliarder kroner, eller 3,1 prosent, mer enn første halvår 2009.

Til sammenligning viste den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 2,6 prosent i samme periode.

Dagligvarebutikkene har hatt jevn vekst i omsetningen over lengre tid, og denne trenden fortsetter også i år. I første halvår i år økte omsetningen til dagligvarebutikkene med nesten 2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 3,3 prosent.

Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler, hadde en økning i omsetningen på 1,2 milliarder kroner, eller 4,4 prosent, i første halvår 2010.

I 3. termin (mai og juni) i år gikk omsetningen til detaljhandelsbedriftene opp med 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Stor økning i bilsalget

Salg og reparasjon av motorkjøretøyer økte med 13 milliarder, eller 18 prosent, første halvår 2010 sammenlignet med samme periode året før. Fra 3. termin 2009 til 3. termin 2010 økte omsetningen til bedriftene i denne næringen med vel 15 prosent.

6 prosent vekst for engroshandelen

Engroshandelsbedriftene hadde en omsetning på 374 milliarder kroner første halvår i år. Dette er en økning på 20 milliarder eller 6 prosent fra første halvår 2009. I mai og juni i år var veksten på nesten 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tabeller: