3063_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3063
Salg av motorkjøretøyer opp 27 prosent
statistikk
2010-09-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer opp 27 prosent

Salget av motorkjøretøyer økte med 4,3 milliarder kroner, eller 27 prosent, i mars og april i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen har ikke vært så høyt siden mai og juni (3. termin) 2007.

Totalt ble det omsatt motorkjøretøyer for vel 20 milliarder kroner i mars og april (2. termin) i år. Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer økte med 5,3 milliarder kroner i samme periode. Det tilsvarer en vekst på vel 20 prosent. De fire første månedene i år hadde denne næringen en vekst på 19 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Detaljhandel for 61 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandelen omsatte for vel 61 milliarder kroner i 2. termin 2010. Det tilsvarer en økning på vel 3 milliarder kroner, eller vel 5 prosent, fra 2. termin 2009. De fire første månedene i år var omsetningsveksten for detaljhandel på 4,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Engroshandel for 130 milliarder

Engroshandelsbedriftene hadde en omsetning på 130 milliarder kroner i 2. termin 2010, en økning på 7 prosent fra 2009. I perioden januar-april i år omsatte disse bedriftene for 11 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 5 prosent.

Ved publisering av 2. termin 2010 vil det ikke bli utgitt tall på kommunenivå eller omsetning per innbygger. På fylkesnivå utgis tall bare på tosifret næringsnivå.

Tabeller: