9115_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9115
Fortsatt økt salg av motorkjøretøyer
statistikk
2010-08-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. kvartal 2010, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt salg av motorkjøretøyer

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer økte med 20 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Fra 1. til 2. kvartal i år var veksten på 12 prosent, viser omsetningsindeksen for varehandel.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2010

Omsetningen for engroshandelsbedriftene gikk opp med i 7 prosent i 2. kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 7. september vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennonsnitt 2008 Gennomsnitt 2009 Endring i prosent 2. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 Endring i prosent
  2. kvartal 2009-
2. kvartal 2010
1. kvartal 2010-
2. kvartal 2010
Handel med og reparasjon av motorvogner  114,7  109,6 -4,5  109,1  116,8  131,4 20,4 12,5
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  125,6  117,8 -6,2  113,9  118,2  121,8 6,9 3,0