9117_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9117
Økning i salget av motorkjøretøyer
statistikk
2010-06-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. kvartal 2010, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i salget av motorkjøretøyer

Omsetningen innenfor salg og vedlikehold av motorkjøretøyer gikk ned med 3,4 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, men var likevel 18,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Omsetningen for engroshandelsbedriftene gikk opp med 3,3 prosent i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2010

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 17. juni vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2008 Gjennomsnitt 2009 Endring i prosent 1. kvartal 2001 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 Endring i prosent
  1. kvartal 2009-
1. kvartal 2010
4. kvartal 2009-
1. kvartal 2010
Handel med og reparasjon av motorvogner  114,7  109,5 -4,6 97,3  119,3  115,3 18,5 -3,4
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  125,6  117,8 -6,2  113,5  127,3  117,2 3,3 -7,9