9119_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9119
Mindre engroshandel
statistikk
2010-02-25T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2009, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre engroshandel

Etter flere års vekst omsatte engroshandelsbedriftene for nærmere 8 prosent mindre i 2009 enn i 2008.

Omsetningen for bedrifter innenfor handel og reparasjon av motorvogner gikk også ned i samme periode, med snaut 7 prosent. Dermed fortsatte nedgangen som gjorde seg gjeldende i perioden 2007-2008, for disse bedriftene. Dette til tross for en oppgang i de siste to kvartalene i 2009 sammenlignet med samme periode i 2008.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2009

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gj.snitt 2008 Gj.snitt 2009 Endring i prosent 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 Endring i prosent
  4. kvartal 2008-4. kvartal 2009 3. kvartal 2009-4. kvartal 2009
Handel med og reparasjon av motorvogner  114,7  107,0 -6,7  109,1  106,0  112,0  111,4 5,1 -0,5
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  125,6  115,8 -7,8  125,5  130,0  116,6  118,1 -9,2 1,3

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 26. februar vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Tabeller: