9121_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9121
Nedgang i engroshandelen
statistikk
2009-11-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. kvartal 2009, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i engroshandelen

Omsetningen for engroshandelsbedriftene falt med over 7 prosent fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. Omsetningen for bedrifter innenfor handel og reparasjon av motorvogner holdt seg på omtrent samme nivå i samme periode.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005 - 3. kvartal 2009

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 18. desember vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gennomsnitt 2007 Gennomsnitt 2008 Endring i prosent 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 Endring i prosent
  3. kvartal 2008-
3. kvartal 2009
2. kvartal 2009-
3. kvartal 2009
Handel med og reparasjon
av motorvogner
 121,4  114,7 -5,5  127,7  109,1  107,9  109,7 0,5 1,7
Agentur- og engroshandel,
unntatt med motorvogner
 118,5  125,8 6,2  132,0  126,1  114,8  116,9 -7,3 1,8