3082_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3082
Detaljhandel for 178 milliarder
statistikk
2009-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandel for 178 milliarder

Detaljhandelsbedriftene omsatte for 178 milliarder kroner første halvår 2009. Det er 724 millioner kroner, eller 0,4 prosent mindre enn i første halvår 2008. Dagligvarebutikkene økte omsetningen, mens byggevarehus og bilforretninger var blant de som gikk tilbake.

Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler hadde en nedgang i omsetningen på hele 2,5 milliarder kroner første halvår i år sammenlignet med første halvår 2008. Dette tilsvarer en nedgang på 8,1 prosent. Bensinstasjonene hadde en nedgang i omsetningen på 2,4 milliarder, eller 10,3 prosent i samme periode.

Mer til mat og drikke

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, omsatte for 3,9 milliarder mer første halvår i år. Sammenlignet med første halvår 2008 er dette en økning på 5,8 prosent.

Svak vekst i mai og juni

I mai og juni gikk detaljhandelen opp med 103 millioner, eller 0,2 prosent sammenlignet med samme måneder året før. Også i denne perioden var det dagligvarebutikkene som hadde størst positiv utvikling, med en vekst på 1,4 milliarder kroner eller 5,8 prosent.

Mindre bilsalg

For bedrifter med salg og reparasjoner av motorvogner gikk omsetningen ned med 13,5 milliarder, eller 15,8 prosent første halvår 2009 sammenlignet med samme periode i 2008. I mai og juni gikk omsetningen ned med 2,9 milliarder kroner, eller 9,9 prosent.

Engroshandelen ned med 29 milliarder

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 29 milliarder mindre første halvår 2009 sammenlignet med samme periode i 2008. Det er en nedgang på 7,4 prosent. I mai og juni i år hadde engroshandelen en nedgang på 11 milliarder kroner eller 8,2 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: