9123_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9123
Fall i salg av motorvogner
statistikk
2009-08-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. kvartal 2009, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i salg av motorvogner

Bedrifter innenfor handel og reparasjon av motorvogner omsatte for 18,5 prosent mindre i 2. kvartal 2009 sammenlignet med 2. kvartal 2008. Omsetningen for engroshandelsbedriftene falt med 11,6 prosent i samme periode.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal 2005 - 2. kvartal 2009

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 7. september vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen for den kvartalsvise omsetningsstatistikken for varehandel er at bensinstasjonene ikke lenger er en del av Handel med og reparasjon av motorvogner. Næringen er blitt en del av detaljhandelen. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2007 Gjennomsnitt 2008 Endring i prosent 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 Endring i prosent
  2. kvartal 2008-2. kvartal 2009 1. kvartal 2009-2. kvartal 2009
Handel med og reparasjon av motorvogner  121,4  114,9 -5,4  116,1  127,8 96,7  104,1 -18,5 7,7
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  118,5  125,4 5,8  114,8  131,9  113,7  116,6 -11,6 2,6