3088_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3088
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2009-06-25T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. termin 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Bedriftene innenfor detaljhandelen omsatte for 54 milliarder kroner i januar og februar (1. termin) 2009. Det er en nedgang på 1,3 prosent, eller knapt 690 millioner kroner, fra samme periode i 2008.

Omsetningssvikten i butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger (omfatter blant annet salg av byggevarer, elektriske husholdningsvarer og møbler) var på nesten 12 prosent fra 1. termin i fjor til 1. termin i år. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvareforretninger, økte derimot omsetningen med 6,0 prosent i samme periode.

Bilsalget redusert med nesten en fjerdedel

Handel med - og vedlikehold og reparasjoner av - motorkjøretøyer gikk ned med 6,2 milliarder fra 1. termin 2008 til 1. termin 2009, en nedgang på 23 prosent. Omsetningen for denne næringen var på nærmere 21 milliarder kroner i januar og februar i år.

Engroshandel minket med 10 milliarder

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 113 milliarder kroner i 1. termin 2009, 10 milliarder kroner mindre enn i samme periode 2008. Det tilsvarer en nedgang på 8,1 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Viktig melding: overgang til ny næringsklassifisering

Fra 1. termin 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen innenfor varehandelen er at bensinstasjonene er blitt en del av detaljhandelen. I tillegg er det foretatt en del oppsplittinger av næringer for å kunne gi bedre bransjestatistikk. For eksempel har sportsbutikker og kiosker blitt skilt ut som egne næringer. For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her .

Tabeller: