9125_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9125
Fortsatt nedgang i salg av motorvogner
statistikk
2009-05-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. kvartal 2009, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i salg av motorvogner

Omsetningen for bedrifter som driver handel og reparasjon av motorvogner gikk ned med 19,5 prosent fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. I samme periode gikk omsetningen for engroshandelsbedriftene ned med 1,8 prosent.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2009. 2005=100

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46. Ved neste publisering i slutten av juni vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen for den kvartalsvise omsetningsstatistikken for varehandel er at bensinstasjonene ikke lenger er en del av Handel med og reparasjon av motorvogner. Næringen er blitt en del av detaljhandelen. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Endring i prosent 4. kv. 2007 1. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 Endring i prosent
  1. kv. 2008-1. kv. 2009 4. kv. 2008-1. kv. 2009
Handel med og reparasjon av motorvogner  121,4  114,7 -5,5  128,1  116,0  106,1 93,4 -19,5 -12,0
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  118,5  126,2 6,4  130,9  116,2  130,1  114,1 -1,8 -12,3