3092_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3092
Detaljhandelen omsatte for 332 milliarder
statistikk
2009-04-24T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen omsatte for 332 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandelen omsatte for 332 milliarder kroner i 2008. Det er en vekst på 3,8 prosent eller 12,1 milliarder kroner fra 2007. Veksten avtok mot slutten av 2008.

I november og desember (6. termin) 2008 var veksten i detaljhandelen på kun 0,1 prosent sammenlignet med samme måneder i 2007. Butikkhandel med bredt vareutvalg - som i hovedsak består av dagligvarebutikker - økte omsetningen med 5,7 prosent, mens omsetningen til butikker med kategorien ”butikkhandel med andre nye varer” gikk ned med 5,4 prosent. Butikkhandel med andre nye varer omfatter blant annet klær, sko, møbler, elektriske husholdningsapparater og byggevarer.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006, 2007 og 2008. Millioner kroner

Bilsalget gikk ned

Handel med motorvogner unntatt motorsykler gikk ned med 9,2 milliarder fra 2007 til 2008, en nedgang på 7,9 prosent. Handel med drivstoff til motorvogner økte imidlertid med 3,4 milliarder i denne perioden, en vekst på 7,9 prosent. I november og desember (6. termin) 2008 gikk disse to næringene ned med henholdsvis 25,1 og 5,1 prosent sammenlignet med samme måneder året før.

Engroshandelen økte med 55,3 milliarder

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 55,3 milliarder kroner mer i 2008 enn i 2007. Dette tilsvarer en økning på 7,5 prosent. I november og desember (6. termin) 2008 ble omsetningen innenfor denne næringen redusert med 2,4 milliarder, en nedgang på 1,8 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra 1. termin 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen innen varehandelen er at bensinstasjonene er blitt en del av detaljhandelen. I tillegg er det foretatt en del oppsplittinger av næringer for å kunne gi bedre bransjestatistikk. For eksempel har sportsbutikker og kiosker blitt skilt ut som egne næringer. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

Tabeller: