9127_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9127
Salg av motorkjøretøyer ned 13,6 prosent
statistikk
2009-03-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2008, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer ned 13,6 prosent

Bedrifter innenfor handel og vedlikehold av motorkjøretøy, samt salg av drivstoff, omsatte for 13,6 prosent mindre i 4 kvartal 2008, sammenlignet med samme periode året før. Omsetningen blant engroshandelsbedriftene holdt seg derimot på samme nivå som i 4 kvartal 2007.

Årsindeksen - beregnet som gjennomsnittet av de kvartalsvise indeksene - viser at omsetningen for bedrifter med handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff gikk ned 2,5 prosent fra 2007 til 2008. I tilsvarende periode hadde engroshandelsbedriftene en omsetningsvekst på 7,3 prosent.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2000=100. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2008

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 50 og 51 totalt. Ved neste publisering i slutten av april vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den kvartalsvise omsetningsstatistikken for varehandel vil påvirkes fra og med publisering av tallene for 1. kvartal 2009 i mai 2009. Den viktigste endringen er at bensinstasjonene er blitt en del av detaljhandelen. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

Varehandel, omsetningsindeks. 2000=100
  Gjennomsnitt 2007 Gjennomsnitt 2008 Endring i prosent 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Endring i prosent
  4. kvartal 2007-
4. kvartal 2008
3. kvartal 2008-
4. kvartal 2008
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  135,9  132,6 -2,5  137,0  142,2  130,3  122,8 -13,6 -5,8
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  146,5  157,1 7,3  141,0  161,8  157,0  161,7 -0,1 3,0