3096_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3096
Fortsatt nedgang i bilsalget
statistikk
2009-02-26T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel5. termin 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i bilsalget

Detaljhandel med motorkjøretøyer gikk ned med 1,4 milliarder kroner i 5. termin 2008, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en nedgang på 10,2 prosent.

I de ti første månedene i 2008 gikk detaljhandel med motorkjøretøyer ned med 2,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2007. Dette tilsvarer en nedgang på 3,3 prosent.

I 5. termin 2008 (september-oktober) gikk omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler opp med 8,5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Veksten skyldes i stor grad økte priser. I de ti første månedene i 2008 økte omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler med 3,8 milliarder kroner, eller 10,4 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006, 2007 og 2008. Millioner kroner

Vekst i detaljhandelen på 2,2 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 2,2 milliarder i 5. termin 2008, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 4,1 prosent. Detaljomsetningsindeksen viser en vekst på 3,8 prosent i samme periode.

Størst vekst har butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker. Veksten var på nesten 1,8 milliarder kroner, eller 7,8 prosent.

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 12,31 milliarder kroner de ti første månedene i 2008, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 4,8 prosent1. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 268,41 milliarder kroner i de ti første månedene i 2008.

Størst vekst i Telemark

Fra september-oktober 2007 til samme periode i 2008, er det detaljhandelsbedriftene i Telemark som har størst prosentvis vekst. Oppgangen var på 6,0 prosent i denne perioden. Detaljhandelsbedriftene i Rogaland og Hedmark hadde en vekst på henholdsvis 5,8 prosent og 5,5 prosent.

De ti første månedene i 2008 økte detaljomsetningen i Vestfold og Rogaland mest, med henholdsvis 7,6 og 6,0 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007. Lavest vekst hadde Oslo, med 3,1 prosent.

Engroshandelen økte omsetningen med 11,9 milliarder

Omsetningen til bedrifter innenfor næringen engroshandel økte i 5. termin i 2008 med 11,9 milliarder kroner, eller 9,0 prosent, sammenlignet med samme periode året før. I de ti første månedene i 2008 var veksten i denne næringen på 56,7 milliarder kroner, eller 9,3 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

1  Tallene er rettet 25.03.2009.

Tabeller: