3098_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3098
Nedgang i salg av motorkjøretøyer
statistikk
2008-12-18T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i salg av motorkjøretøyer

Salget av motorkjøretøyer gikk ned med 2,7 milliarder kroner i juli og august (4. termin) 2008 sammenlignet med samme periode i 2007, en nedgang på 14,0 prosent.

I samme periode gikk omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler opp med 11,8 prosent.

De åtte første månedene i år gikk handel med motorkjøretøyer ned med 1,4 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2007. Dette tilsvarer en nedgang på 1,9 prosent. I den samme perioden økte omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler med 3,2 milliarder kroner, eller 10,9 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006, 2007 og 2008. Millioner kroner

Vel 4 prosent vekst i detaljhandelen

I juli og august omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,3 milliarder kroner mer enn samme periode i 2007, en vekst på 4,1 prosent. Detaljomsetningsindeksen viser en vekst på 4,2 prosent i samme periode.

Størst vekst har butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker. Veksten var på nesten 2 milliarder kroner eller 8,3 prosent.

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 10,1 milliarder kroner de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 5,0 prosent. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 213 milliarder kroner de åtte første månedene i år.

Størst vekst i Hedmark

Fra juli-august i fjor til juli-august i år er det detaljhandelsbedriftene i Hedmark som har prosentvis størst vekst. Veksten var på 6,1 prosent i denne perioden. Detaljhandelsbedriftene i Nordland hadde en vekst på 5,7 prosent og i Møre og Romsdal og Telemark var veksten på 5,0 prosent.

De åtte første månedene i år økte detaljomsetningen i Rogaland og Møre og Romsdal mest med henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Lavest vekst hadde Finnmark med 3,1 prosent.

Engroshandelen økte omsetningen med 11,5 milliarder

Omsetningen til bedrifter med næringen engroshandel økte med 11.5 milliarder kroner eller 9,8 prosent i 4. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. De åtte første månedene i år var veksten i denne næringen på 44,8 milliarder kroner eller 9,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: