9129_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9129
Nedgang i salg av motorkjøretøyer
statistikk
2008-11-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. kvartal 2008, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i salg av motorkjøretøyer

Omsetningen for bedrifter med handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff gikk ned med 5,1 prosent fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008. I samme periode økte engroshandelsbedriftene omsetningen med 11,1 prosent.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2000=100. 1. kvartal 2005 - 3. kvartal 2008

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 50 og 51 totalt. Ved neste publisering 18. desember vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2000=100
  Gj.snitt
2006
Gj.snitt
2007
Endring
i prosent
2. kv.
2007
3. kv.
2007
2. kv.
2008
3. kv.
2008
Endring i prosent
  3. kv. 2007-
3. kv. 2008
2. kv. 2008-
3. kv. 2008
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler.
Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler
 123,1  135,4 10,0  136,6  136,6  147,0  129,7 -5,1 -11,8
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  136,6  146,1 7,0  142,4  140,9  164,9  156,6 11,1 -5,0