3102_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3102
Stor omsetningsvekst i Rygge
statistikk
2008-10-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor omsetningsvekst i Rygge

Detaljhandelsbedriftene økte omsetningen sin med 5,4 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år. Blant kommunene med høyest omsetningsvekst er Rygge, som på grunn av nyåpnet flyplass har hatt en vekst i detaljomsetningen på hele 32,5 prosent.

Totalt omsatte detaljhandelen i Rygge for 678 millioner kroner eller 48 699 kroner per innbygger, en vekst på 166 millioner kroner første halvår i år. Den store veksten kan i stor grad forklares med at Moss Lufthavn Rygge åpnet i februar i år. Dette har samtidig ført til at omsetningen innenfor detaljhandel i Moss kommune gikk ned med nesten 32 millioner kroner eller 4,7 prosent i samme periode.

I Ullensaker kommune, som har landets hovedflyplass, omsatte detaljhandelsbedriftene for 86 455 kroner per innbygger første halvår i år.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006, 2007 og 2008. Millioner kroner

Aust-Agder og Vest-Agder øker mest

Detaljhandelsbedriftene i Aust-Agder og Vest-Agder økte omsetningen med henholdsvis 6,9 og 6,7 prosent første halvår 2008 sammenlignet med samme periode i fjor. Finnmark hadde lavest omsetningsvekst med 0,5 prosent i samme periode.

Detaljhandelen for 156,3 milliarder

Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, omsatte første halvår 2008 for 156,3 milliarder kroner, en økning på 8 milliarder kroner fra første halvår 2007. Det tilsvarer en økning på 5,4 prosent, som er betydelig lavere enn økningen fra første halvår 2006 til første halvår 2007.

I tredje termin (mai og juni) i år omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,7 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Det tilsvarer en vekst på 3,1 prosent.

Engroshandelen økte med 9,4 prosent

Fra første halvår 2007 til første halvår 2008 økte engroshandelen i Norge med 9,4 prosent eller 33,7 milliarder kroner. Stor prisøkning på brensel og drivstoff bidro til nesten halvparten av denne økningen. I tredje termin var veksten i engroshandelen på 7,2 prosent sammenlignet med samme termin i 2007.

Mindre salg av motorkjøretøyer

For bedrifter som selger motorkjøretøyer i Norge gikk omsetningen ned med 4,9 prosent i tredje termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Første halvår i år økte omsetningen med 1,3 milliarder kroner, eller 2,4 prosent. Detaljhandel med drivstoff hadde en økning på 10,4 prosent første halvår 2008. Til sammenligning viste omsetningsstatistikk for bensinstasjoner en vekst på 10,3 prosent i perioden.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: