3106_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3106
Detaljhandelen økte med fire milliarder
statistikk
2008-06-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. termin 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med fire milliarder

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med fire milliarder kroner de to første månedene i 2008 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 9,0 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006, 2007 og 2008. Millioner kroner

Detaljomsetningsindeksen viser en vekst på 8,6 prosent i samme periode.

Av detaljhandelsbedriftenes totale omsetningsvekst på 4 milliarder kroner var det

butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker og butikkhandel med andre nye varer, som hadde størst vekst. Veksten var 1,7 milliarder kroner og tilsvarer en økning på henholdsvis 8,6 og 7,8 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Salg av motorkjøretøyer opp med 1,2 milliarder

Handelen med motorkjøretøyer økte med 1,2 milliarder kroner eller 7,2 prosent de to første månedene i 2008 sammenlignet med samme periode i fjor. I den samme perioden økte omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler med 12 prosent.

Engroshandel økte omsetningen med 13,5 milliarder

Omsetningen til bedrifter med næringen engroshandel økte med 13,5 milliarder kroner eller 12,2 prosent de to første månedene i 2008 sammenlignet med samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: