9131_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9131
Salg av motorkjøretøyer opp 3,3 prosent
statistikk
2008-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. kvartal 2008, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer opp 3,3 prosent

Bedrifter som driver med handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff, hadde en omsetningsvekst på 3,3 prosent fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Omsetningen for engroshandelsbedriftene gikk opp med 2,8 prosent i samme periode.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2000=100. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2008

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 50 og 51 totalt. Ved neste publisering i slutten av juni vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2000=100
  Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Endring i prosent 4. kv. 2006 1. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 Endring i prosent
  1. kv. 2007-
1. kv. 2008
4 kv. 2007-
1. kv. 2008
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  123,1  135,5 10,1  134,5  127,3  141,5  131,5 3,3 -7,1
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  136,6  146,8 7,5  150,3  140,3  162,3  144,2 2,8 -11,2