9133_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9133
8 prosent vekst i engroshandelen
statistikk
2008-03-11T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2007, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 prosent vekst i engroshandelen

Omsetningen innenfor området engroshandel var 8,1 prosent høyere i fjerde kvartal i 2007 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2006. For bedrifter som driver med handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff, steg omsetningen med 5,4 prosent i samme periode.

Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2000=100. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2007

Årsindeksen, beregnet som gjennomsnittet av de kvartalsvise indeksene, viser at omsetningen for bedrifter med handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff økte med 10,2 prosent fra 2006 til 2007. Engroshandelsbedriftene hadde en omsetningsvekst på 7,7 prosent i samme periode.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 50 og 51 totalt. Ved neste publisering i slutten av april vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .


Varehandel, omsetningsindeks. 2000=100
  Gjennom-
snitt 2006
Gjennom-
snitt 2007
Endring
i prosent
3. kvartal
2006
4. kvartal
2006
3. kvartal
2007
4.kvartal
2007
Endring
i prosent
  4. kvartal 2006-
4. kvartal 2007
3. kvartal 2007-
4. kvartal 2007
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  123,1  135,6 10,2  123,9  134,5  136,6  141,8 5,4 3,8
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  136,6  147,1 7,7  133,7  150,3  141,8  162,4 8,1 14,5