3114_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3114
Fortsatt vekst i detaljhandelen
statistikk
2008-02-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel5. termin 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 21 milliarder kroner de ti første månedene i 2007 sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 8,9 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006 og 2007. Millioner kroner

Detaljomsetningsindeksen viser en vekst på 8,5 prosent i samme periode. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 256,4 milliarder kroner de ti første månedene i 2007. Størst vekst hadde butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetningsveksten for disse butikkene var på 11,7 prosent, eller 11,4 milliarder kroner i denne perioden.

Detaljhandelsbedriftene i Rogaland, Vest-Agder og Hordaland økte omsetningen mest, med henholdsvis 11,4, 10,0 og 9,9 prosent de ti første månedene i 2007 sammenlignet med samme periode i 2006.

I september og oktober (5. termin) økte detaljhandelen omsetningen med 3,6 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2006. Det tilsvarer en vekst på 7,3 prosent.

Salg av motorkjøretøyer økte med 12 milliarder

Detaljhandel med motorkjøretøyer, unntatt motorsykler, økte omsetningen med 12 milliarder de ti første månedene i 2007 sammenlignet med samme periode i 2006, en vekst på 14,8 prosent. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer økte med 1,5 milliarder i denne perioden, en vekst på 4,3 prosent.

I september og oktober økte detaljhandel med motorkjøretøyer og detaljhandel med drivstoff med henholdsvis 11,0 og 4,8 prosent sammenlignet samme periode i 2006.

Engroshandelsbedriftene økte omsetningen med 48 milliarder

Omsetningen til bedrifter innenfor næringen engroshandel økte med 47,7 milliarder kroner, eller 8,4 prosent de ti første månedene i 2007. I september og oktober økte engroshandelen med 10,2 milliarder kroner, eller 8,2 prosent sammenlignet med samme periode året før.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: