3116_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3116
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2007-12-18T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 17,1 milliarder kroner de første åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 9,2 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2005, 2006 og 2007. Millioner kroner

Detaljomsetningsindeksen viser en vekst på 8,9 prosent i samme periode. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 203,4 milliarder kroner de første åtte månedene i år. Størst vekst har butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetningsveksten for disse butikkene var på 12,5 prosent eller 9,5 milliarder kroner i denne perioden.

Detaljhandelsbedriftene i Rogaland, Hordaland og Akershus økte omsetningen mest med henholdsvis 10,3, 9,4 og 9,2 prosent de første åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

I juli og august i år (4. termin) økte detaljhandelen omsetningen med 4,2 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en vekst på 8,3 prosent.

Fortsatt stort salg av motorkjøretøyer

Detaljhandel med motorkjøretøyer, unntatt motorsykler, økte omsetningen med 6,5 milliarder de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, en vekst på 14,5 prosent. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer økte med 1,3 milliarder i denne perioden, en vekst på 4,6 prosent.

I juli og august i år økte detaljhandel med motorkjøretøyer og detaljhandel med drivstoff med henholdsvis 15,4 og 3,6 prosent sammenlignet samme periode i fjor.

Engroshandelsbedriftene omsatte for 483 milliarder

Omsetning til bedrifter med næringen engroshandel økte med 37,3 milliarder kroner, eller 8,4 prosent, de åtte første månedene i år. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 483 milliarder kroner de første åtte månedene i år. I juli og august i år økte engroshandelen med 8,7 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: