9135_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9135
Økt salg av motorkjøretøyer
statistikk
2007-11-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. kvartal 2007, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt salg av motorkjøretøyer

Bedrifter med handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff, økte omsetningen med 11,6 prosent fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Omsetningen innenfor området engroshandel gikk opp med 6,2 prosent i samme periode.

De foreløpige tallene publiseres kun som verdiindekser for næring 50 og 51 totalt (se teksttabell). Ved neste publisering 18. desember vil det foreligge tall på mer detaljert nivå, samt nivåtall som angir omsetningen med kronebeløp.

Tallene er foreløpige kvartalsindekser. Se også termintall i millioner kroner under " tidligere publisert ".

Varehandel, omsetningsindeks. 2000=100
  Gj.snitt 2005 Gj.snitt 2006 Endring i prosent 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 Endring i prosent
  3. kvartal 2006-3. kvartal 2007 2. kvartal 2007-3. kvartal 2007
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  113,7  123,9 9,0  124,2  124,7  138,1  139,2 11,6 0,8
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  123,6  138,3 11,9  132,2  135,3  145,3  143,7 6,2 -1,1