3120_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3120
Stor omsetning i Bykle kommune
statistikk
2007-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor omsetning i Bykle kommune

Detaljhandelsbedriftene i Bykle kommune omsatte for 57 353 kroner per innbygger første halvår 2007 og kom med det inn på tredjeplass blant kommunene. I 2005 lå kommunen på 14. plass på den samme rangeringen.

Bykle kommune er en hyttekommune i likhet med mange av de andre kommunene med høy omsetning per innbygger. Kommunen har bare i overkant av 900 innbyggere, men over 2 000 hytter.

De to øverste plassene innehas fremdeles av Ullensaker og Nord-Aurdal kommuner med en omsetning på henholdsvis 77 557 og 60 547 kroner per innbygger. Det høye tallet for Ullensaker kan i stor grad forklares med at kommunen har landets hovedflyplass innenfor sine grenser. Nord-Aurdal har kommunesenteret i Valdres, et område der det er veldig mange hytter.

Omsetningen per innbygger for hele landet var på 31 745 kroner i første halvår 2007.

Ti kommuner med minst detaljomsetning per innbygger første halvår 20071
  Jan.-juni. 2007
Tranøy 5 600
Siljan 5 713
Snillfjord 5 731
Rælingen 6 165
Våler i østfold 6 203
Rømskog 6 341
Namdalseid 6 787
Frei 7 192
Sørfold 7 246
Aremark 7 277
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte minst per innbygger. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Lavest omsetning per innbygger var det i kommunene Tranøy, Siljan og Snillfjord. I alle disse kommunene ble det omsatt for under 6 000 kroner per innbygger i første halvår 2007.

Ti kommuner med størst detaljomsetning per innbygger i første halvår 20071
  Jan.-juni 2007
Ullensaker 77 557
Nord-Aurdal 60 547
Bykle 57 353
Haugesund 56 818
Førde 56 642
Gol 56 590
Skedsmo 55 009
Sortland 50 413
Hemsdal 50 100
Tønsberg 49 884
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte mest per innbygger. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Bra vekst i Rogaland og Aust-Agder

Detaljhandelsbedriftene i Rogaland og Aust-Agder økte omsetningen med henholdsvis 12,2 og 11,7 prosent første halvår 2007 sammenlignet med samme periode i fjor. Troms fylke hadde lavest omsetningsvekst med 6,3 prosent i samme periode.

Detaljhandelen økte med 12,9 milliarder

Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, økte omsetningen med 12,9 milliarder kroner første halvår 2007 sammenlignet med samme periode i 2006. Dette tilsvarer en økning på 9,5 prosent. Detaljomsetningsindeksen hadde en økning på 9,2 prosent i samme periode.

I tredje termin (mai og juni) i år omsatte detaljhandelsbedriftene for 4,6 milliarder mer enn samme periode i fjor. Det tilsvarer en vekst på 9,1 prosent.

Engroshandelen økte med 8,7 prosent

Fra første halvår 2006 til 2007 steg engroshandelen i Norge med 8,7 prosent. I tredje termin var veksten på 7,2 prosent sammenlignet med samme termin i 2006.

Engroshandelsbedriftene i Telemark og Troms hadde størst omsetningsvekst i første halvår, med henholdsvis 16,8 og 16,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I tredje termin i år var veksten størst i Telemark og Vestfold.

Stor vekst i salg av motorkjøretøyer

Bedrifter som selger motorkjøretøyer i Norge, økte omsetningen med 8,1 milliarder kroner, eller 16,1 prosent første halvår 2007. Detaljhandel med drivstoff hadde en økning på 5,0 prosent første halvår 2007. Til sammenligning viste omsetningsstatistikk for bensinstasjoner en vekst på 4,2 prosent i perioden.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: